Page 15 - My FlipBook
P. 15
GODINA

Vodič kroz nastavu III godine studija

godina izdanja: 2013.
obim: 153 str.
format: B5 (24 cm), meki povez
štampa: dvobojna
prilog: obavezni kartoni za evidenciju nastave
cena: 500,00 din

Patološka fiziologija

godina izdanja: 2014.
urednik: Branislav Pešić
autor: grupa autora sa katedre patološke fiziologije
obim: 24 poglavlja
format: A4 (30 cm), tvrdi povez
štampa: kolor

Predmet knjige PATOFIZIOLOGIJA - Mehanizmi Poremećaja Zdravlja,
jesu poremećaji ćelije, tkiva, organa i sistema, odnosno njihov odgo-
vor na uticaje različitih genskih, bioloških, fizičkih i hemijskih činilaca.
Knjiga ima za cilj da omogući studentu i lekaru praktičaru da shvati
kako i zašto se u različitim stanjima i poremećajima javljaju znaci i
simptomi koji mogu da ukažu na predstojeći razvoj bolesti ili na već
ispoljenu bolest. Razumevanje patofizioloških mehanizama, koji se na-
laze u osnovi nekog poremećaja i nastanka bolesti, pomoći će prepozna-
vanje i shvatanje njihovog kliničkog ispoljavanja i primenu odgovaraju-
ćih postupaka za njihovo otkrivanje, sprečavanje ili ublažavanje.

Nuklearna medicina

godina izdanja: 2009.
autori: grupa autora sa katedre nuklearne medicine
obim: 173 str.
format: A4 (29 cm), tvrd povez
štampa: kolor
cena: 1400,00 din

13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20